Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1030

feil geometritype på Vegsperring

Added by Magnus Karge over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2014-04-23
Due date:
Standard:
SOSI standard Vegsituasjon
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
karmag@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7a
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Geometritype på feature type Vegsperring i Vegsituasjon 4.5 er feil. Attributt senterlinje bør være av type Punkt istedenfor Kurve.

Also available in: Atom PDF