Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1028

overflødig kode i kodelista AdministrativGrenseKode

Added by Magnus Karge over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2014-04-03
Due date:
Standard:
SOSI standard Eiendomsinformasjon
Kontaktperson:
Carina Tolpinrud Jøntvedt
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
tolcar@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Koden "LandsdelGrense" (L) er overflødig da landsdel avgrenses av fylkesgrenser jf. Administrative og statistiske inndelinger versjon 4.5.

Also available in: Atom PDF