Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1027

Etableringsdato

Added by Magni Busterud over 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2014-03-28
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magni.busterud@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Kunne vært hevet til "Generelle typer" med en generell definisjon.
(Produktspesifkke definisjoner kan komme i tilleg for produkter)
Brukt i matrikkelen, ABAS, gravplasser

Definisjon f.eks:
Dato for når det objektet eller fenomentet ble etablert.
Merknad: Etablering kan være fysisk eller ikke, f.eks etablering ved registrering, og kan spesifiseres nærmere for de ulike fagområder.

Also available in: Atom PDF