Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1026

GrensepunkttypeKode

Added by Magni Busterud over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2014-03-28
Due date:
Standard:
SOSI standard Eiendomsinformasjon
Kontaktperson:
Carina T Jøntvedt
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
Carina.tolpinrud.jontvedt@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Ønske fra ABAS, del 2 standardiseringen:
5 nye grensepunkttypekoder brukt på administrative grenser. Vi har lagt de inn i Eiendomsinformasjon 4.6 under arbeid.
De har fått initialverdier på 20-tallet.

Retingspunkt har fått utvidet definisjon pga bruk også i ABAS

History

#1 Updated by Magni Busterud over 7 years ago

De 5 nye som er forelått:
Kronrøys = 20 Def: steinrøys med hjertestein hvor kongekronen er innhogd
HøifjeldskommisjonensRøys = 21 Def: steinrøys normalt 1 x 1 meter og 1 meter høy som markerer skillet mellom privat grunn og statsgrunn
HøifjeldskommisjonensBolt = 22 Def: jernbolt merket "HK", ofte satt ned i nærheten av Høifjeldskommisjonens røys
Bystein = 23 Def: spesielt utformet stein plassert på grensen mellom by og land
Steinblokk = 24 Def: vanlig naturstein som grensen er lagt innom

Also available in: Atom PDF