Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1025

feil ordbruk i kodelista for høydereferansesystem

Added by Magnus Karge over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2014-03-18
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
karmag@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Det som betegnes som Norsk Null i kodelista bør hete Normal Null. Altså "Normal Null av 1954" istedenfor "Norsk Null av 1954" og "Normal Null av 2000" istedenfor "Norsk Null av 2000".

Refererer til begrepsforklaring på
http://sehavniva.no/tema/tidevann-og-vannstand/viktige-vannstandsniva/

Also available in: Atom PDF