Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1024

Postadresse ønskes modellert

Added by Magnus Karge over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2014-03-12
Due date:
Standard:
SOSI standard Adresser
Kontaktperson:
Olav Jenssen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
olav.jenssen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Det finnes flere typer adresser i Adressefagområde, men ingen av dem er hensiktsmessig å bruke som postadresse som kan bestå av postnummer, poststed og postboks e.l.. Postadresse derimot er aktuelt å bruke i flere fagområder under SOSI del 2.

Anbefaler at en datatype "Postadresse" defineres under fagområdet Adresse.

History

#1 Updated by Magnus Karge over 7 years ago

testkommentar

Also available in: Atom PDF