Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1023

harmonisering kodeliste MaterialeBolt

Added by Magnus Karge over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2014-03-07
Due date:
Standard:
SOSI standard Fastmerker
Kontaktperson:
Carina Tolpinrud Jøntvedt
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
Carina.Tolpinrud.Jontvedt@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG3
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

kodeliste MaterialeBolt som er definert i fagområdestandard Fastmerke gjenbrukes med noen endringer i ABAS/Nasjonal hovedinndeling/Riksgrense. Dette bør harmoniseres under neste revisjon av Fastmerkestandarden.

Also available in: Atom PDF