Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1022

Forretninger. Areal i forretning

Added by Magni Busterud over 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2014-03-06
Due date:
Standard:
SOSI standard Eiendomsinformasjon
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
busmag@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

En for mye assosiasjon (Link) mellom matrikkelenhetForretning og ArealIForretning.
Et bedre navn på ”ArealIForretning” kunne vært ”KoblingForretningMatrikkelenhet” (i forklaringsmodellen)

Also available in: Atom PDF