Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1021

mangler i modellen for Kyst og sjø 4.5

Added by Magnus Karge over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2014-03-06
Due date:
Standard:
SOSI standard Kyst og sjø
Kontaktperson:
Carina Tolpinrud Jøntvedt
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
Carina.Tolpinrud.Jontvedt@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG4
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Feil definisjon på feature type Kystkontur:
Definisjon i versjon 4.5 Kyst og sjø "grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje" er for spesiell og bør åpne for bruk av andre kystreferanser enn "midlere høyvannslinje"

Kodeliste Kystreferanse mangler kode for "middel lavvannstand" (e.l.).

History

#1 Updated by Magnus Karge over 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from SOSI AG6 to SOSI AG4

#2 Updated by Joan Peel Hansen over 7 years ago

Fra: Joan Peel Hansen
Sendt: 6. mars 2014 12:02
Til: Carina Tolpinrud Jøntvedt
Kopi: Morten Borrebæk; Magnus Karge; Gerd Mardal
Emne: VS: [SOSI standarder - Innmeldte kommentarer #1021] (Til etterretning) mangler i modellen for Kyst og sjø 4.5

Jeg er enige at det kan være aktuelt ifm. INSPIRE leveranser av grensen mellom land og sjø, målt på forskjellige tidevannsnivåer.
MEN definisjonen i Kyst og Sjø versjon 4.0 (jeg vet ingen ting om en versjon 4.5….???) reflekterer hva Kartverket Sjødivisjon kan levere fra oss.

Definisjonen:
<< Kystkontur
Kystkonturen (grensen mellom sjø og land) er i både sjø- og landkartene lagt til «middel høyvann» som er Middelvann (MV) +
M2.>> (side 14 i Kyst og Sjø versjon 4.0 Generell Objektkatalog).
Den er den internasjonale godkjent hydrografisk definisjon av kystkontur, som er brukt på nåværende sjøkart.
Derimot har S-57s COALNE (Coastline) en attributt som heter VERDAT (vertical datum) som har hele 29 mulige forskjellige verdier.

Hvilket arbeidsgruppe er SOSI AG6? Fortsatt <<Naturressurdata>> ?? Og hva har de med kyst og sjø å gjøre?
Hvilke(n) SOSI generelle objektkatalog står de ansvarlig for?

Kystkontur er fortsatt i Kyst og Sjø versjon 4.0 Generell Objektkatalog.

Kystreferanse kodeliste er også i den samme Objektkatalog på side 113:
7.3.29 kystreferanse KYSTREF -- kystkonturens referansenivå
• Middel høyvannstand MHV
• Fotovannstand FOTOV
• Middelvann normalnull K0
• Ikke kontrollert kontur USIKR

I tillegg til S-57s VERDAT (som er et 2-sifret tall) bør kodelisten KYSTREF inkludere:
• FOTOV (hva den enn betyr… i praksis)
• og USIKR (ikke brukenes i virkeligheten)…
Begge er ikke aktuelt å bruke på sjøens kartdata. Kun MHV er det.
Det bør inkluderes også <<Middelvann normalnull K0>> som er det vi i Sjødivisjonen kaller for <<sjøkartnull>>.

Kanskje bør flere av S-57s VERDAT kodeliste verdier inkluderes i listen, ifm. INSPIRE og fremtidige utviklinger på Sjødivisjonen ?

Mvh Joan

Also available in: Atom PDF