Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1020

ny kodelister "Ellipsoide" og "Geoidereferansemodell"

Added by Magnus Karge over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2014-03-05
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Mariann Nilssen
Bedrift, etat, virksomhet:
Avinor
E-mail kontaktperson:
mariann.nilssen@avinor.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Ellipsoide-kodeliste ønskes med følgende valg:
WGS84, GRS-80

History

#1 Updated by Magnus Karge over 7 years ago

  • Subject changed from ny kodeliste "Ellipsoide" to ny kodelister "Ellipsoide" og "Geoidereferansemodell"

Geoidereferansemodell-kodeliste ønskes med følgende valg:
NKG89, href2003?, href2007b, href2008a, EGM96, EGM2008, VFREF96, ArcGP06, [den nye href-modellen for NN2000]

Also available in: Atom PDF