Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1019

Endringer i SOSI del 2 fra behov ved innføring av FKB-TraktorvegSti 4.5

Added by Nils Ivar Nes over 7 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2014-02-26
Due date:
Standard:
SOSI standard Vegnett
Kontaktperson:
Nils Ivar Nes
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
nesnil@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7a
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

FKB-TraktorvegSti 4.5 baserer seg på SOSI Vegnett 4.5, men har spesifisert et par avvik fra SOSI del 2.
(Høringsversjon av spesifikasjonen er tilgjengelig her: http://159.162.103.4/norgedigitalt.no/Norge_digitalt/Norsk/Skjulte_mapper/Nyheter/H%C3%B8ring+av+FKB+versjon+4.5.d25-Sw7vUXS.ips)

Avvik fra SOSI del 2:
Ny egenskap Barmarksløype (..BARMARKSLØYPE) Ja/Nei (Boolsk).
Definisjon: Barmarksløyper defineres av Fylkesmannen i Finnmark. Transportnett (traktorveger/stier etc) som er barmarksløyper ihht. Fylkesmannen i Finnmark merkes med egenskapen Barmarksløype Ja.

Endring av egenskapsnavn fra Vegkategori S - Skogsbilveg til S - Skogsveg.
Vegkategori S med tilhørende vegnummer brukes til å angi at dette er en veg som også finnes i landbruksforvaltningas vegregister (der kommunenummer, vegnummer og parsellnummer er koblingsnøkkelen).
Vi tar nå denne mekanismen i bruk også for traktorveger og kodeverdien bør da få et navn som også inkluderer traktorveger.

History

#1 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Assignee set to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-TraktorvegSti som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF