Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1017

Feil i fagområdestandard for Eiendomsinformasjon 4.5. - manglende assosiasjoner

Added by Olav Jenssen over 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2014-02-05
Due date:
Standard:
SOSI standard Eiendomsinformasjon
Kontaktperson:
Olav Jenssen
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
olav.jenssen@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

I pakkene Grunnforurensing og Kulturminne mangler det viktige assosiasjoner til Matrikkelenhet i forhold til implementasjonen. Disse assosiasjonene må med ved neste revisjon av standarden.

Also available in: Atom PDF