Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1014

oppdatering kodeliste STATUS i generell del

Added by Magnus Karge almost 8 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Start date:
2014-01-22
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
karmag@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

nye koder som ønskes å få inn i lista:
fra Adresse: foreslått, reservert, alternativ
fra ABAS: historisk (istedenfor eller i tillegg til foreldet), vedtatt men ikke i kraft, lovhjemmel?

ref arbeid med ABAS (Carina), Adresse (Olav)

Also available in: Atom PDF