Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1013

oppdatering av definisjoner på koder i kodeliste STATUS i generell del

Added by Magnus Karge over 7 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Start date:
2014-01-22
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
karmag@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

manglende definisjoner gjør det vanskelig å ta i bruk kodene

Also available in: Atom PDF