Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1012

Endring i definisjon av egenskapen FriluftEierforhold i Friluftsliv 4.1

Added by Magnus Karge almost 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2014-01-21
Due date:
Standard:
SOSI standard Friluftsliv
Kontaktperson:
Maria Oldeman Lund
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
Maria.Oldeman.Lund@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Før: ”Angir hvilken instans som er eier av rute.”
Endres til : ”Angir hvilken instans som er eier av tilretteleggingstiltaket.”

Also available in: Atom PDF