Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1011

Innføring av Undertype som del av datatypen Registreringsversjon

Added by Nils Ivar Nes almost 8 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2014-01-10
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Nils I. Nes
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
nesnil@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Datatypen ..REGISTERINGSVERSJON benyttes til å merke hvilken versjon av spesifikasjonen dataene er registrert i henhold til. Dette merkes på objektnivå.
..REGISTRERINGSVERSJON <Produkt> <Versjon>

Eksempel:
..REGISTRERINGSVERSJON FKB-Bygning 4.01

For å kunne unikt identifisere versjon av registeringsinstruks for en del objekter i FKB har vi behov for et 3.ledd under registreringsversjon. Foreslår å innføre undertype som 3.egenskap (opsjonell) i datatypen. Undertype kan brukes slik den allerede er definert (og brukt blant annet i datatypen objektkatalog).
Forslag:
..REGISTRERINGSVERSJON <Produkt> <Versjon> <Undertype>

Eksempel:
..REGISTRERINGSVERSJON FKB-Veg 4.5 20140101

Dette ønskes inn ved revisjon til SOSI 5.0.

History

#1 Updated by Erling Onstein over 7 years ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Assignee set to Morten Borrebæk

#2 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Assignee changed from Morten Borrebæk to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF