Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1010

Interessepunkt - objekttyper

Added by Anonymous almost 8 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2013-12-11
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Endre Leivestad
Bedrift, etat, virksomhet:
Bergen kommune
E-mail kontaktperson:
Endre.Leivestad@bergen.kommune.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Endre Leivestad 4. desember 2013
En rekke kommuner opererer med interessepunkt i sine karttjenester. Det er behov for standardisering av objekttyper (og evt. temakoder) for slike interessepunkt.

Eksempler:
Skoler:
- Barneskoler
- Skolefritidsordning (kan ha egne lokaliteter utenfor skolen)
- Undomsskole
- Vid.g skoler
- Høyskoler
- Universitet
Underklasser vil typisk være off/private, avdelinger

Barnehager:
Underklasser vil typisk være kommunale/private, avdelinger
Andre klassetyper kan være heltid/korttid/kveldsåpen/barnepark/friluftsbarnehage/åpen barnehage

Omsorgsinstitusjoner:
Alders- og sykehjem
Trygde- og servicebolig
Avlastningsboliger for utviklingshemmede
Dagsenter for utviklingshemmede
Dagsenter for eldre
Omsorgsboliger for utviklingshemmede
Bofellesskap
Omsorgsboliger pluss
Bo- og rehabiliteringssenter
Arbeidstreningssenter
Barneverninstitusjon
Familievernkontor

Helseinstitusjoner
- Tannlegekontor (folketannrøkta/privat)
- Legekontor (kommunal helsestasjon/privat)
- Legevakt
- Sykehus (offentlig/privat)
- Psykiatrisk poliklinikk
- Somatisk poliklinikk
- AMK
- Vaksinasjon

Andre offentlige (eller «halvoffentlige») institusjoner og anlegg:
- Bibliotek
- NAV-kontor
- Brannstasjon (hoved/utrykningsenhet)
- Lekeplasser
- Politistasjon / lensmannskontor
- Postkontor
- Domstol
- Fengsel
- Namsmann
- Kemner/likningskontor
- Skifterett
- Offentlig verge
- Kontor for arbeids- og oppholdstillatelse
- Vinmonopol
- Kulturskole
- Boligformidlingstjeneste (kommunal)
- Fylkeskommunal administrasjon
- Fylkesmannens administrasjon
- Festivalområde
- Kino
- Teater
- Frivillighetssentral
- Hjelpemiddelsentral
- Kulturhus
- Museum
- Galleri/utstillingslokale
- Idrettsanlegg (med underklasser i massevis)
- Nærmiljøanlegg (løkker, ballbinger, klatrevegger, skateramper etc.)
- Svømmehall
- Friluftsområde (båtliv/bading/nordisk ski/alipin ski/sykkel/fottur/bålbrenning)
- Religiøse forsamlingslokaler, gravplasser, urnelunder, krematorier
- Turistinformasjon
- Trafikkstasjon (førerkort, kjøretøyregistrering)
- Bobil-parkering (vann, toalettømming)

Trafikknutepunkt:
- Bussterminal
- Godsterminal
- Båtterminal (lokal/regional)
- Togstasjon (lokal/regional)
- Busstopp (lokal/regional)
- Forstadsbane
- Sporvogn
- Innfartsparkering
- Parkering for utfartsområder
- Turistattraksjon
- Overnattingsintitusjon
- Serveringsinstitusjon
- Toalett
- Båtmarina (drivstoff, båttoalettømming)
- Offentlige parkeringsanlegg

.. og sikkert mange mange flere. Viktig at dette standardiseres nå – det har stor betydning for det digitale tjenestetilbudet det offentlige leverer.

KOMMENTAR fra Joan Peel Hansen 11. desember 2013
S57 og KVSDs Symboler og Forkortelser har en nokså tilsvarende liste over bygningstyper på land
(som er viktig for navigasjon til sjøs, og lignende).

Jeg har ikke hatt tid til å sjekke om det finnes noen felles mellom listene….
Sikkert ikke like detaljert oppdelinger (for eksempel, skoler)!!
Kanskje bør man innføre en hierarkisk kodeliste, for å kunne tilfredsstille flest mulig (Alle?) ?

History

#1 Updated by Anonymous almost 8 years ago

Fra Joan P Hansen 11.12.2013
For eksempel:
• Religiøse forsamlingslokaler, gravplasser, urnelunder, krematorier
er oppdelt hos oss (antageligvis, så at man vet hva slags bygning å se etter)
til både moské og tempel og kirke!!
Kodelisten vår er en oversettelse av IHO (International Hydrographic Office) sin kodeliste og kartsymbol kategorier.

Also available in: Atom PDF