Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1006

Samme kodeliste i Sefrak og kulturminne?

Added by Magni Busterud almost 8 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2013-11-20
Due date:
Standard:
SOSI standard Kulturminner
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
busmag@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG5
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Se spørsmål i vedlagte fil, SEFRAK.docx

Kontaktperson til RA?
Hvis vi får rask avgjørelse kan vi få samordnet disse kodelistene til bygninger versjon 4.5

SEFRAK.docx (17.9 KB) SEFRAK.docx Magni Busterud, 2013-11-20 15:45

History

#1 Updated by Anonymous over 7 years ago

  • Ansvarlig arbeidsgruppe changed from SOSI AG6 to SOSI AG5

Also available in: Atom PDF