Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1003

Samkjøring mot fagområde Eiendomsinformasjon. Innmeldt høringssvar 2013

Added by Magni Busterud almost 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2013-11-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Forurensning
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
busmag@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Vedlagt høringssvar

Kommentardokument-3-Magni.docx (29.9 KB) Kommentardokument-3-Magni.docx Magni Busterud, 2013-11-13 12:46

Also available in: Atom PDF