Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1000

Kulturminner - Eiendomsinformasjon i SOSI del 2.

Added by Anonymous about 8 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2013-09-17
Due date:
Standard:
SOSI standard Kulturminner
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
busmag@kartverket .no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Vurdere om kulturminner i SOSI del 2 kan dekke behovet for beskrivelse av det som blir overført fra Askeladden til Matrikkelen (alle egenskaper mv.
I dag er det et eget kapittel under eiendomsinformasjon i del 2 som beskriver dette.

Also available in: Atom PDF