Opplæringsvideoer


På denne siden ligger det noen videoer som gir en grunnleggende innføring i bruk av UML-modelleringsverktøyet Enterprise Architect. For å se videoene i fullskjerm kan man dobbelklikke i videovinduet. Hvis man ønsker å pause videoene så kan man klikke en gang i videovinduet. Alternativt kan man bruke knappene man får opp når man beveger muspekeren i videovinduet. Tilbakemeldinger og ønsker kan sendes til standardiseringssekretariatet@kartverket.no

En gratis prøveversjon av Enterprise Architect er tilgjengelig på http://www.sparxsystems.com/bin/easetup.exe hvis man ønsker å prøve Enterprise Architect før man går til innkjøp av lisens.


Den første videoen i serien gir en veiledning på oppsett av Enterprise Architect for jobbing mot SOSI-modellregister.Den andre videoen i serien gjør brukeren kjent med layout i Enterprise Architect.Den tredje videoen i serien viser hvordan man oppretter klasse i Enterprise Architect, og hvordan man setter stereotype på klassene for å angi om det er en objekttype, kodeliste eller en datatype.Den fjerde videoen i serien gir en introduksjon til hvordan man oppretter assosiasjonspiler, og hva de forskjellige betyr.Den femte videoen i serien går et skritt videre på assosiasjoner, og viser hvordan man kan sette rollenavn, multiplisitet og navigerbarhet.Den sjette videon i serien gir noen tips til hvordan man kan navne og strukturere diagrammer når man modellerer.