Opptak av presentasjoner

Denne videoen gir en innføring i sammenhengen mellom ulike modelleringsteknikker, slik som Use Case, BPMN, klassediagrammer o.l.


I denne videoen gis det en innføring i kvalitetssikring av modeller, og en demo av modellvalidering.En annen tilgjengelig video er av Morten Borrebæks timelange introduksjon til et kurs 2016-04-26 i modellering av SOSI-produktspesifikasjoner etter SOSI versjon 5.0 regler.