En ny generasjon standarder for bygging av geografisk infrastruktur