FAQ - SVN

På denne siden finner du ofte stilte spørsmål og løsninger på kjente problemer ved bruk av Enterprise Architect og SVN.

Hvis du opplever problemer som ikke dekkes her er det fint om du sender en tilbakemelding til standardiseringssekretariatet@kartverket.no
Legg ved en beskrivelse av hva du gjorde når feilen oppstod og gjerne et skjermbilde hvis mulig.

Skjermbilder og beskrivelser er basert på EA versjon 13. Hvis du bruker versjon 12 eller eldre, finner du den gamle siden på sosi.geonorge.no/SVNFAQ/EA12.

I stedet for å opprette en ny .eap fil, kan du laste ned denne .eap filen (ca. 531MB) oppdatert 2021-11-25, og jobbe videre med den som vanlig. Har du noe som er sjekket ut med en annen .eap-prosjektfil så husk å sjekke dette inn først.


Enterprise Architect og SVN

For å få åpnet denne nye filen i Enterprise Architect må JET 4.0 være aktivert. Gå til "Start → Preferences". Huk av på "Use JET 4.0" og start deretter Enterprise Architect på nytt.

Første gang du endrer til JET 4.0 bør du også legge inn en ny eap-startfil for at nye filer skal få JET 4.0 til å ta vare på alle tegn fra utf-8 (som samiske). For EA versjon 13 kan du kopiere denne filen: EABase.eap til stien C:\Program Files (x86)\Sparx Systems\EA Den eap-startfila som kommer ved installaering av EA er for JET 3.5 som ikke har støtte for alle samiske tegn, og andre utf-8 tegn. Setting av JET40 og ny eap-startfil må gjøres kun en gang.

Feilmeldingen i EA vil se ut som på bildet under.

Feil URL

Løsning: Sannsynligvis finnes det en liten feil i URL-en. Den er case sensitive og bør se sånn ut:
https://sosi.geonorge.no/svn/SOSI
I dette tilfellet må URL’en som den lokale kopien av repository-et peker til tilpasses.
I kommandolinjeklienten går man til mappen som inneholder den lokale kopien.
Der kan URL’en endres med ”svn relocate https://sosi.geonorge.no/svn/SOSI”, som vist på bildet under.

SVN Relocate

Feilmeldingen i EA vil se ut som på bildet under.

Kun leserettighet

Vedkommende har da antakelig bare leserettigheter. Ta kontakt med Standardiseringssekretariatet (standardiseringssekretariatet@kartverket.no) og angi hvilket fagområde du er editor for eller hvilken produktspesifikasjon du vil jobbe med, så får du tildelt eget brukernavn og passord.

Feilmeldingen i EA vil se ut som på bildet under.

Kun leserettighet

Bytt brukernavn i kommandoklienten som beskrevet nedenfor:

For å endre brukernavnet må du åpne kommandolinjeklienten, gå til den lokale kopien av svn-repository (i veilederen er det C:\SOSI) og skriv inn kommando:
«svn update --username 'ditt brukernavn'» (se eksempel nedenfor). Så bør du få spørsmål om passord. Utover det trengs det ingen endringer i EA eller andre steder.
Prøv å sjekk ut en pakke for deretter å sjekke den inn igjen for å se om problemet er løst.

Bytte SVN brukernavn

Det dreier seg mest sannsynlig om en feil i den lokale EA-prosjektfila.
I de aller fleste tilfellene hjelper det å begynne med en ny, tom prosjektfil hvor koblingen til SVN konfigureres på nytt og hele modellen lastes inn på nytt.
Se også punkt 8. i installasjonsveilederen (.pdf)

Dette forekommer når den som har gjort endringer i en pakke har glemt å sjekke inn den aktuelle pakken, eller en overordnet pakke.
Hvem som har sjekket ut en pakke kan man se ved å høyreklikke på den aktuelle pakken og velge «Package Control → File Properties».
Bildene under viser en pakke som ikke er låst og en som er låst. Hvis du ser informasjonen som er i rød ramme så er pakken låst og må sjekkes inn av den som har låst den før du kan se endringer som er gjort i pakken.

Eksempel på en pakke som ikke er låst:
Ikke låst

Eksempel på en pakke som er låst av bruker "torejohnsen":
Låst

Allerede sjekket ut

Pakken er låst av enten en annen bruker eller av vedkommende selv. Hvem som har låst pakken kan man se ved å velge «Package Control → File Properties …»

Hvis pakken er sjekket ut til deg, men ikonet på pakken antyder at den ikke er sjekket ut kan du først prøve å høyreklikke på pakken, gå på Package Control og velge Re-synch Status With VC Provider

Force lock

Hvis løsning over ikke virker må du følge oppskriften under.

NB! Dobbeltsjekk at det er du som har låst pakken før du overstyrer låsen.
Hvis pakken er låst av en annen bruker så jobber vedkommende mest sannsynlig med pakkeinnholdet og frigir pakken etter at den er blitt ferdig oppdatert.
Er en pakke låst over lengre tid (>= 1 døgn) anbefales det å ta kontakt med administrator eller direkte med den som har låst pakka.
Hvis pakken er låst til deg, eller du har fått tillatelse fra den som har låst pakken, så kan låsen fjernes i kommandolinjeklienten.
En låst pakke kan overstyres ved å bruke kommando "svn lock 'filnavn' --force" (se eksempel på bildet under).

Force lock

Hvor fila ligger finner du ut ved å høyreklikke på pakken i EA, så velger du «Package Control → Configure». Feltet «XMI Filename» viser lagringsstedet for filen.
Etterpå kjører du kommando «svn unlock 'filnavn'» (se eksempel på bildet under).

Force unlock

Pakken kan nå sjekkes ut på vanlig måte i EA.

Alternativt kan dette gjøres ved hjelp av Tortoise klienten i utforskeren
Tortoise-klienten kan lastes ned fra http://tortoisesvn.net/downloads.html
Gå til den lokale kopien av SVN-repository-et. Høyreklikk på xml-fila som det gjelder og velg «SVN Get lock», kryss deretter av på ”Steal the locks” for å låse med egen konto (se eksempel på bildene under).
Tortoise

Tortoise

Så høyreklikker du på den aktuelle filen igjen og velger «TortoiseSVN → Release lock” for å fjerne låsingen.

Brudd i nettverksforbindelsen har blitt påvist som årsak til at .eap-filen blir ødelagt. Spesielt i trådløse nettverk kan små brudd i nettverksforbindelsen oppstå uten at brukeren har noen kontroll på dette.

I slike tilfeller kan prosjektfilen (.eap-filen) repareres slik at den kan gjenåpnes. Dette gjøres i EA-verktøyet «Configure -> Check Integrity –> Manage .EAP file -> Repair .EAP file». Det skal da bli mulig å gjenåpne prosjektet.

I noen tilfeller vil det fortsatt ikke være mulig å oppdatere til/fra SVN. Du vil oppleve at oppdateringen mot modellregisteret blir hengende på samme sted. En restart av EA løser opp problemet, men du vil oppleve samme problematikken neste gang du forsøker å synkronisere mot modellregisteret i SVN. Dette skyldes at SVN ikke lenger har en konsistent versjon av ditt lokale modellregister for sammenligning mot det sentrale modellregisteret på SVN-serveren.

Løsningen på dette er å opprette et nytt prosjekt i henhold til installasjonsveiledningen (.pdf), og deretter kopiere over alle deler i applikasjonspakken (fra det ødelagte prosjektet) til det nye prosjektet.

For å redusere faren for denne problematikken, anbefales det derfor å være koblet mot en stabil kablet nettverksforbindelse ved arbeid med informasjonsmodellen i Enterprise Architect.

Sjekk hvilken build av EA du har installert. Gå til Help → About EA, hvis build er 1008 eller lavere så anbefales det å installere en nyere versjon (1009 eller høyere).

Maksimal størrelse

EA prosjektfiler (.eap) har en begrensning på 1 gigabyte. Vi anbefaler å opprette en helt ny prosjektfil da vi har gjort grep for å få ned størrelsen. Endringen i filstørrelse vil ikke tre i kraft før man har opprettet et nytt prosjekt. Hvordan man oppretter ett nytt prosjekt er beskrevet i veileder.
EA har en funksjon som heter «Compact», denne kan redusere filstørrelsen betraktelig ved å utelate data som ikke er i bruk.
Prosjektfilen skal ikke være åpnet i EA når denne funksjonen kjøres. Gå til “Configure → Check Integrity → Manage .EAP File → Compact .EAP File…” (som vist under).
Velg prosjektfilen og klikk deretter på “Open”.

Compact

Not locked working copy

For å løse dette problemet anbefaler vi at du har installert TortoiseSVN, som kan lastes ned fra http://tortoisesvn.net/downloads.html.
Gå til den lokale mappen som inneholder kopien av modellregisteret. Høyre klikk på den aktuelle .xml filen og velg "SVN Get Lock..." (som vist på bildet under).
Huk deretter av på "Steal the locks" og trykk OK. Nå kan du prøve å sjekke inn pakken i EA.

HVis du er usikker på hvor du finner filen, høyreklikk på den aktuelle pakken i EA og velg "Package Control → Configure..."
Der kan man se hvor filen ligger i den lokale mappen.

Not locked working copy

Enterprise Architect bruker windows-1252 tegnsett som ikke har full støtte for alle Samiske tegn.
For at Enterprise Architect skal bruke UTF-8 tegnsett må man gjøre noen grep.

Gå til "Start → Preferences". Huk av på "Use JET 4.0" som vist på bildet under.

JET 4.0


Deretter klikker du på valget "XML Specifications" i menyen. Skriv inn 'utf-8' i feltet for "Code Page", som vist på bildet under.

UTF-8

Start deretter EA på nytt for at de nye instillingene skal tre i kraft.

Last deretter ned denne .EAP filen. (høyreklikk og velg "Lagre linken som... / Save target as...")
Dette er en .EAP fil med hele SOSI-modellregisteret (oppdatert 08.10.2020).

Åpne denne .EAP filen i Enterprise Architect og kjør "Get all latest". Du kan nå bruke denne .EAP filen for videre arbeid mot modellregisteret.

Samiske tegn vil nå vises korrekt. Samiske tegn som allerede er lagret ukorrekt må legges inn på nytt med denne .EAP filen.

MaxLocksPerFile

Dette løses i mange tilfeller med å endre noen verdier i registeret (samme som med "File sharing lock count exceeded")

Last ned denne filen (.reg) ved å høyreklikke og velg lagre som. Deretter åpner du den og bekrefter at du ønsker å endre verdiene i registeret.
Etter dette må du restarte PC'en for at endringene skal tre i kraft.

MaxLocksPerFile

For å løse dette problemet må man endre noen verdier i registeret.

Last ned denne filen (.reg) ved å høyreklikke og velg lagre som. Deretter åpner du den og bekrefter at du ønsker å endre verdiene i registeret.
Etter dette må du restarte PC'en for at endringene skal tre i kraft.

ShapeChange

ShapeChangePlugin blir vanligvis installert med en veldig tidlig versjon av ShapeChange.jar inkludert. Den versjonen av ShapeChange.jar kan generere en rekkefølge på egenskapene i GML-Applikasjonsskjema som avviker fra rekkefølgen i UML-modellen. Denne feilen er rettet i nyere versjoner av ShapeChange.jar, og disse virker fortsatt med ShapeChangePlugin. Last ned nyeste versjon fra ShapeChange.net og pakk ut på en lokal katalog. Ved aktivering av ShapeChangePlugin må stien til den nye ShapeChange.jar lines inn på angitt sted:

Sti til gammel ShapeChange.jar-fil

Lim inn stien til den nye versjonen på din egen lokale katalog:

Sti til ny ShapeChange.jar-fil

Dersom du ikke ser det viste feltet for innliming i din plugin så kan du ha en enda eldre versjon av ShapeChangePlugin og det kan være nødvendig å innstallere en nyere plugin. Det finnes en versjon av ShapeChangePlugin med det beskrevne utseende på følgende sti:
https://www.arkitektum.no/files/sosi/SOSI-plugin/releases/latest

Feilmelding ser slik ut:
Premature end of file

For å løse dette problemet må du laste ned denne filen: StandardMapEntries.xml (høyre klikk og velg lagre som..)
Flytt så filen til stien C:\Program Files (x86)\Arkitektum AS\ShapeChange\config og velg å erstatte filen som ligger der fra før.
ShapeChange bør nå virke igjen i EA.

Installer en annen Java versjon. I utgangspunktet skal programvarene virke med den nyeste versjonen av Java. I noen tilfeller har vi likevel lagt merke til at det kan hjelpe å gå tilbake til en eldre versjon av Java. Helt konkret har det blitt testet med å gå tilbake fra versjon 7 til versjon 6.

ShapeChange plugin lagrer en konfigurasjonsfil relativt ihht plasseringen av eap-filen. I tilfellet .eap-filen ligger på en nettverksdisk, kan det hende at plugin-en ikke kan lagre konfigurasjonsfila der det forsøkes å finne den igjen senere og dette forårsaker feilmeldingen. Flytt eap-filen til den lokale disken på pc-en din og start ShapeChange plugin på nytt.