Godkjente SOSI-produktspesifikasjoner

SOSI-produktspesifikasjoner forholder seg til krav og innhold i SOSI del 1 – «SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning» versjon 5.0.

SOSI-standard del 3 Produktspesifikasjoner som ikke forholder seg til ovenstående krav og innhold kan du finne her.


Miljødirektoratet

Norges geologiske undersøkelser

Norges vassdrags- og energidirektorat

Riksantikvaren

Skog og landskap

Kartverket