Tabellen inneholder eldre versjoner av produktspesifikasjoner for Felles kartdatabase (FKB 4.02 - 4.5) som pdf-dokumenter.
Geovekst-forum er ansvarlig for produktspesifikasjonene i samarbeid med brukere og produsenter

KapittelFKB-datasettGjeldende versjon
0 FKB-Generell del (pdf) 4.5 - 2014-03-01
1 FKB-Høydekurve (pdf) 4.02 - 2013-01-01
2 FKB-Vann (pdf) 4.02 - 2011-12-01
4 FKB-AR5 (pdf) 4.5 - 2014-03-01
5 FKB-Bygning (pdf) 4.02 - 2013-01-01
6 FKB-BygnAnlegg (pdf) 4.02 - 2013-01-01
7 FKB-PblTiltak  (pdf)
FKB-PblTiltak (forenklet versjon) (pdf)
4.02 - 2011-12-01
9 FKB-LedningVA (pdf) 4.02 - 2011-12-01
10 FKB-Ledning
- Forvaltning LedningEl (pdf)
- Forvaltning LedningBelysning (pdf)
- Forvaltning LedningBane (pdf)
- Forvaltning LedningEkom (pdf)
- Vedlegg 1 til FKB-Ledning (pdf)
4.5 - 2014-03-01
11 FKB-Arealbruk (pdf) 4.02 - 2011-12-01
12 FKB-Naturinfo (pdf) 4.02 - 2011-12-01
14 FKB-Veg (pdf) 4.5 - 2014-03-01
16 FKB-Vegnett (pdf)
Fotogrammetrisk FKB-Vegnett (pdf)
4.03 - 2016-07-01
4.5 - juni 2014
17 FKB-Bane (pdf) 4.02 - 2011-12-01
18 FKB-Lufthavn (pdf) 4.02 - 2011-12-01
19 FKB-TraktorvegSti           4.5 - 2014-03-01
23 FKB-Presentasjonsdata (pdf) 4.02 - 2011-12-01
     
  FKB-samletabell (pdf) 4.5 - juni 2014