Veileder i å revidere en eksisterende SOSI produktspesifikasjon - FKB-utkast

Versjon 2021-03-29

Denne versjonen finnes på sosi.geonorge.no/veiledere/Veileder_i_å_revidere_produktspesifikasjon-2021-03-29

Nyeste versjon finnes på sosi.geonorge.no/veiledere/Veileder_i_å_revidere_produktspesifikasjon

Dette er en variant av løypa for å lage informasjonsmodellen i en SOSI-produktspesifikasjon som et utplukk av objekttyper fra fagområdene i SOSI del 2. Veileder_i_å_modellere_produktspesifikasjon_som_utplukk_fra_SOSI_fagområder.pdf

Hvis du opplever problemer med denne veilederen er det fint om du kan sende en tilbakemelding til standardiseringssekretariatet@kartverket.no
Send oss også gjerne en beskrivelse av hva du savner veiledning om.

Forberedelser med kopiering av pakker

Opprett ny pakke under temapakka og legg den inn i revisjonskontroll (lage egen XMI-fil)

Pakkenavnet skal ikke inneholde blanke tegn, og XMI-fila skal ha samme navn som den ferdige pakka.

(Standardisering gjør dette for FKB i forkant denne gangen)

Under utviklingsperioden skal pakka ha en tagged value SOSI_modellstatus med verdi utkast eller ukastOgSkjult.

Under utviklingsperioden kan man gjerne legge til Utkast i pakkenavnet og eventuelt en dato etter for å få rask oversikt i statusen på pakka.

.

Gå til eksisterende pakke i SOSI-modellregister

Høyreklikk på eksisterende pakke og velg Copy -> Copy to Clipboard -> Full Structure

Deretter høyreklikk på den ny pakka og velg Paste -> Paste Package

Da vil alle referanser mellom elementene i pakka, og alle referanser ut av pakka bli med inn i den nye pakka.

.

Velg alle, og dra og slipp dem på den nye pakka. (Samme som punkt 7 i den gamle veilederen).

Kopier og revider innholdet i notefeltet, og innholdet i hovedpakkas tagged values. (Samme som punkt 15 og 21 i den gamle veilederen).

Spesielt for FKB Generell del 5.0

Gå til FKB Generell del 5.0 i SOSI-modellregister

Høyreklikk på pakka og velg Package Control -> Get Latest

Høyreklikk på underpakka "Generelle elementer" og velg Copy -> Copy to Clipboard -> Full Structure

Deretter høyreklikk på den ny pakka og velg Paste -> Paste Package

Da vil alle referanser mellom elementene og ut av underpakka "Generelle elementer" bli med inn i den nye pakka.

.

Åpne eksisterende diagrammer som viser arv av fellesegenskaper

Dra aktuelle nye supertyper med fellesegenskaper inn i diagrammet

Flytt arvepilene fra gammel supertype over til ny supertype

Gamle supertyper kan bli liggende, de vil alle bli borte fra diagrammet når pakka "Generelle konsepter" fjernes

(Liknende beskrivelser kan finnes i punkt 11 og 12 i den gamle veilederen).

Høyreklikk i Browser og velg Delete

Revider objekttyper og andre klasser

Velg etter tur hver klasse, og klikk på flippen Element og velg Stereotype ...

I menyen velges SOSI UML Profile 5.1 og ønsket stereotype (som passer i valgt klasse)

Legg merke til alle standardiserte tagged values som nå skal være synlige under flippen Element

Se gjerne mer om stereotyper under sosi.geonorge.no/veiledere#stereotyper

.

TBD: Hva bør gjøres med stereotyper på egenskaper og roller? Skal vi lage stereotyper på disse også? Har vi full oversikt over alle bieffekter? I tilfelle vi får ulike stereotyper på egenskaper må diagrammene konfigureres så de ikke viser stereotyper og egenskapene sorteres på stereotypene (Høyreklikk inne i diagrammet og velg Properties -> Features og slå av Show Stereotypes).

(Samme som punkt 8-10 i den gamle veilederen) Husk å navne diagrammene i henhold til kravene i standarden (Hoveddiagram NNN ... etc.).

Høyreklikk på applikasjonsskjemapakka og velg Specialize -> Scripts -> listGMLExample.

(Se enkel video).

(Samme som punkt 15 og 21 i den gamle veilederen).