Morten Borrebæk

  • E-post:
  • Registrert: 2013-04-10
  • Sist innlogget: 2016-05-25

Prosjekter

Aktivitet

Rapporterte saker: 2

2016-05-25

10:15 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1063 (I prosess): SOSI - regler for UML modellering versjon 5.0
Figur C.3 bruker komposisjon mellom datatyper. Dette er ikke tillatt og må endres.

2016-04-19

08:41 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1062 (I prosess): Beskrivelse av teksplassering og symbol
I Relger for YML modellering versjon 5 er tankegangen til tidligere beskrivelse av tekst og symbo, videreført. Tekspl...

2013-06-18

09:36 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #985 (Besluttet): Test

Eksporter til Atom