General

Profile

Magnus Karge

Issues

Projects

Activity

2021-07-07

14:45 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1137 (Tilbakemelding): "høring" bør være lovlig verdi for SOSI_modellstatus
Ref. melding av Geir Myhr Øien på Teams ifm. FKB-revisjon/NRL-revisjon (07.07.2021):
[10:25] Geir Myhr Øien
L...

2021-04-30

14:29 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1136 (Tilbakemelding): [/krav/visualisering] i Regler for UML-modellering 5.0/5.1 er for streng
kravet innebærer at også kodelister (som kan ha mye innhold og som det kan finnes mange av i en modell) skal vises i ...

2021-03-25

10:20 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #183 (Besluttet): Behov for en egen objekttype for Trekkum
Geir Myhr Øien, 23.3.21: "...vi kan anse denne som løst. Det han etterspør mener jeg allerede er inkludert i SOSI sta...

2021-03-23

11:37 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1060: SOSI ledning
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Vann som foregår for tiden
11:34 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #39: SOSI_Objekt/Registrerings-versjon omdøpes til Etableringsversjon
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del som foregår for tiden
11:33 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1011: Innføring av Undertype som del av datatypen Registreringsversjon
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del som foregår for tiden
11:28 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #140 (I prosess): Forslag til nye objekttyper fra FKB
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden
11:24 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #161 (I prosess): Nye objekttyper foreslått i Bygninger
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden
11:23 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #183 (I prosess): Behov for en egen objekttype for Trekkum
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Ledning som foregår for tiden
11:14 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #212 (I prosess): Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under Dvs.
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden

Also available in: Atom