Magnus Karge

  • E-post:
  • Registrert: 2013-04-10
  • Sist innlogget: 2018-08-13

Prosjekter

Aktivitet

Rapporterte saker: 51

2018-05-03

11:12 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1094 (Tilbakemelding): feil ordvalg
I /req/computationalviewpoint/behaviour brukes ordet "anbefales". Siden det dreier seg om et krav (req) bør "anbefale...
11:00 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1093 (Tilbakemelding): skrivefeil
skrivefeil i /req/computationalviewpoint/interfaces: "modeleres" --> "modelleres"

2018-04-03

11:56 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1092 (Tilbakemelding): Feil i kap. 13.5
Under 13.5 Tema for produktspesifikasjonen finnes det to kapitler 13.5.1 og 13.5.2 der 13.5.2 er påkrevd mens 13.5.1 ...

2018-02-15

12:04 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1090: revisjon kodeliste målemetode
For ordens skyld: Jeg har bare lagt inn saken i meldingsregisteret. Teksten kommer opprinnelig fra Geir Myhr Oien.
10:59 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1090 (I prosess): revisjon kodeliste målemetode

Har studert kodelisten for målemetode under SOSI del 1 og Generelle typer i forbindelse med produktspesifikasjonen...

2018-02-14

14:38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1089: definisjon feature type
Kommentar Jostein:
Erstatt
"men er ikke begrenset på det."
med
"men er ikke begrenset til det."
14:31 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1089 (I prosess): definisjon feature type
nytt forslag for definisjon av feature type:
Klasser med stereotypen «FeatureType» er abstraksjoner av objekter el...

2017-11-22

13:34 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1086 (I prosess): konflikt mellom kodeliste kommunenummer og objekttype ko...
Det ble nevnt av Arvid at innhold og definisjon av kommunekodelista ikke er i samsvar med definisjonen av objekttype ...

2017-08-29

18:22 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1085 (Tilbakemelding): mangler kobling til eksterne kodelister
Noen kodelister er eksterne (tom kodeliste i modellen, feks. Målemetode) lister som er tilgjengelig på http://skjema....

2017-02-21

11:51 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1083 (I prosess): feil i kravtekst - krav/19
opprinnelig tekst: Alle klasser og assosiasjoner skal ha en definisjon som beskriver mening og forståelse.
forslag...

Eksporter til Atom