Magnus Karge

  • E-post:
  • Registrert: 2013-04-10
  • Sist innlogget: 2017-11-29

Prosjekter

Aktivitet

Rapporterte saker: 46

2017-11-22

13:34 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1086 (I prosess): konflikt mellom kodeliste kommunenummer og objekttype ko...
Det ble nevnt av Arvid at innhold og definisjon av kommunekodelista ikke er i samsvar med definisjonen av objekttype ...

2017-08-29

18:22 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1085 (Tilbakemelding): mangler kobling til eksterne kodelister
Noen kodelister er eksterne (tom kodeliste i modellen, feks. Målemetode) lister som er tilgjengelig på http://skjema....

2017-02-21

11:51 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1083 (I prosess): feil i kravtekst - krav/19
opprinnelig tekst: Alle klasser og assosiasjoner skal ha en definisjon som beskriver mening og forståelse.
forslag...
11:01 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1082 (I prosess): feil i kravtekst - req/uml/structure
avvik mellom originaltekst og norsk versjon
tekst i versjon 5.0: Applikasjonens datastruktur skal modelleres i app...

2017-01-18

12:01 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1081 (I prosess): identiske krav og overlappende krav i standarden
Under implementering av SOSI model validation ble vi enige om at under en revisjon av standarden bør det vurderes en ...

2017-01-10

13:19 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1080 (Tilbakemelding): feil eksempel i 12.1.1 og uklarhet ang. bruk av "ut...
1. reglene sir at dersom dato er brukt som "versjonsnummer" skal datoen være utformet slik: <åååå>-<mm>-<dd>, men eks...

2016-12-09

11:42 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1071: Kodelisteverdier i henhold til navneregler
Den nye formuleringen bør hete "Der forkortelser eller egennavn er brukt som egenskapsnavn kan navnet starte med sto...

2016-11-22

09:49 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1079: feil i kravtekst - applikasjonsskjemapakkenavn vs. SOSI_kortnavn
etter samtale med Kent ble vi enige om at definisjonen for SOSI_kortnavn bør inkludere versjonsnummer i slutten og i ...

2016-11-21

11:28 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1079 (Tilbakemelding): feil i kravtekst - applikasjonsskjemapakkenavn vs. ...
Gjelder /krav/SOSI-modellregister/applikasjonsskjema/navneregler:
Det skrives at "Filnavn uten suffiks og tagged v...
09:57 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1077: Innspill til SOSI - FDVU-dokumentasjon
Se også relatert sak 1078: http://sosi.geonorge.no/meldingsregister/issues/1078

Eksporter til Atom