Tore Johnsen

  • E-post:
  • Registrert: 2014-10-06
  • Sist innlogget: 2018-04-16

Prosjekter

Aktivitet

Rapporterte saker: 10

2018-03-16

10:32 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1091 (I prosess): Potensielle tillegg til SOSI Biologisk mangfold
Tillegg definert i «applicationSchema» Villreinområder_20141201 og «applicationSchema» ArterNasjonalForvaltningsinter...

2018-01-18

13:18 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1088 (I prosess): Assosiasjon mellom Kommune og SEFRAKminne
Assosiasjonen mellom Kommune og SEFRAKminne, som listes på s.28 og 29 i Administrative og statistiske inndelinger 4.5...
13:13 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1087 (I prosess): Oppdateringsdato i SOSI_Fellesegenskaper
Skrivefeil i definisjonen for egenskapen oppdateringsdato.
"dato for siste endring på objektetdataene".

2017-02-28

10:47 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1084 (I prosess): overlappende krav om definisjoner
krav/3, krav/19 og krav/definisjoner bør vurderes å slås sammen til en.
/krav/3 Alle modeller skal ha forståelige ...

2015-04-28

13:44 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1049 (I prosess): Kodeliste ReinbeitebrukerID / ReinbeitedistriktID i fago...
Vedlagte kommentarer bør sees nærmere på ved neste revidering av fagområdet Reindrift.
La dette inn i meldingsregist...

2015-04-22

09:23 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1048 (I prosess): Endringer i fagområdet reindrift (tre tegn i kodelistene...
Skog og landskap og Landbruksdirektoratet ber om følgende endringer for fagområdet Reindrift:
7.2.2.3 «codeList» R...

2015-03-10

10:38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1046: Ønskede endringer i fagområdet Jordsmonn
I arbeidet med produktspesifikasjoner for AR5, AR50, Dyrkbar jord og Jordkvalitet har vi kommet frem til at følgende ...
10:37 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1046 (I prosess): Ønskede endringer i fagområdet Jordsmonn
10:35 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1045 (I prosess): Ønskede endringer i fagområdet Arealressurs
I arbeidet med produktspesifikasjoner for AR5, AR50, Dyrkbar jord og Jordkvalitet har vi kommet frem til at følgende ...

2015-02-25

13:01 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #42 (Slettet): Fiskeri: Ser ut til at Kurslinje under fiskeri også innehol...

Eksporter til Atom