General

Profile

Tore Johnsen

Issues

Projects

Activity

2020-08-27

09:44 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1128 (I prosess): Regler for UML-modellering, mer enn en stereotype
Vi burde legge til noe som sier at man bare skal bruke én av de lovlige stereotypene.
Uansett hvor lite mening det...

2020-07-15

09:18 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1124 (I prosess): req/uml/attribute i Regler for UML-modellering
side 74 i Regler for UML-modllering 5.1
Det er 2 x req/uml/attribute, mulig at de skulle vært i en og samme books.

2018-08-23

09:30 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1113 (I prosess): Endringer tilknyttet fagområdet Vann
Codelist: «codeList» VannBredde
Mange forskjellige koder lagt til i Nxx kartdata:
"Bredde < 3m"
"Bredde > 15m"
"...

2018-08-14

09:05 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1112 (I prosess): Nye koder tilknyttet fagområdet Samfunnssikkerhet
«codeList» MålFS
Ny kode "tonnHr"

Codelist: «codeList» StoffFS
Nye koder:
"annen"
"flussyre"
"klor"
"oks...

2018-08-10

10:03 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1111 (I prosess): Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Samferdsel generell
«featureType» Barmarksløype
Ny egenskap i «ApplicationSchema» MotorFerdsel_20170601:
"løypestatus" med tilhørende ...

2018-08-08

08:34 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1110 (I prosess): Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Reindrift
«featureType» Beitehage
«ApplicationSchema» Produktspesifikasjon Beitehage 20170315/
Endret "reindriftsanleggstyp...

2018-07-31

11:48 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1109 (I prosess): Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Naturvernområder
Nye egenskaper fra «ApplicationSchema» Naturvernområder_20170501
«featureType» Naturvern
Nye egenskaper "førsteg...
08:30 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1108 (I prosess): Ny egenskap og ny kode tilknyttet fagområdet Lufthavn
«featureType» Lufthavnport
Ny egenskap "portnummerbokstav" (CharacterString) i «ApplicationSchema» Lufthavn primærd...

2018-07-30

10:24 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1107 (I prosess): Endringer tilknyttet fagområdet Luftfartshinder
«dataType» Merkepliktig
Endret egenskapsnavn fra "kommentar" til "kommentarMerkeplikt" i produktspesifikasjon for N...
08:33 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1106 (I prosess): Nye egenskaper tilknyttet fagområdet Landskap
Landskap 4.5
«featureType» KultLandOmr
Nye egenskaper i «ApplicationSchema» VerdifulleKulturlandskap_20141201:
...

Also available in: Atom