Gerd Mardal

  • Registrert: 2013-04-09
  • Sist innlogget: 2017-01-05

Prosjekter

Aktivitet

Rapporterte saker: 7

2015-05-06

08:21 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1050 (I prosess): innspill fra GEOVEKST ledningsdata arbeidsgruppe til SOS...

Emne Unike identifikatorer i SOSI
Fra GEOVEKST ledningsdata arbeidsgruppe
Dato 05.05.2015
Kopi til GEOVEKST le...

2015-03-26

08:29 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1047 (I prosess): EPSG-koder som tilsvarer UTM-sonene i Euref89
Fikk et spørsmål fra Multiconsult om følgende tema:
I SOSI del en er det listet opp hvilke EPSG-koder som tilsvarer ...

2015-01-16

11:46 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1044: målemetoder - ønske om nye
Hei Vi burde kanskje hatt en kode for Terrestrisk foto også. Trimbel kommer/har kommet med en «totalstasjon» som tar ...

2015-01-14

15:35 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1044 (I prosess): målemetoder - ønske om nye
I Region sør har vi registrert behov for enkelte nye koder for målemetode i SOSI.
I «SOSI Del 3 FKB» mangler måle...

2014-12-03

13:19 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #927 (Slettet): Stedsnavn eksempel

2014-09-18

09:35 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1039 (I prosess): SOSI-Ledning - uløste saker etter publisering av versjon...

2014-02-18

10:04 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #893 (Besluttet): Ønske om endring av DEK-mod. Ønske om at festetomter ikke...
10:04 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #892 (Besluttet): Kommune ønsker å legge inn og merke midlertidige foretnin...
10:03 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #871 (Besluttet): 6012 Ønske om at "annet gjerde", 6012, skal være lovlig m...
10:03 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #840 (Besluttet): Behov for entydig teignummerering i DEK

Eksporter til Atom