General

Profile

Kent Jonsrud

Issues

Projects

Activity

2020-02-24

12:24 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1118 (I prosess): Tilgang til originalkilden til alle figurer i standardene
Originaler av UML-modeller og andre kildefiler som avgir figurer til standarder må lagres sammen med tekstoriginalen ...

Also available in: Atom