Saker

Filtre

Bruk Nullstill

Toggle_check # Sakstype Status Prioritet Emne Tildelt til Oppdatert
1102Innmeldte kommentarerI prosessNormalNye koder og annet tillegg tilknyttet fagområdet Friluftsliv2018-07-11 11:48
1101Innmeldte kommentarerI prosessNormalNye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Bygninger2018-07-04 10:37
1100Innmeldte kommentarerI prosessNormalNye koder i fagområdet Bane2018-07-04 09:10
1099Innmeldte kommentarerI prosessNormalNy kode tilknyttet fagområdet VegsituasjonI6 med flere fra tidligere STU2018-06-06 09:38
1098Innmeldte kommentarerI prosessNormalNye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet VegnettI6 med flere fra tidligere STU2018-06-06 09:22
1097Innmeldte kommentarerI prosessNormalNye koder i fagområdet Forurensning2018-05-24 10:38
1096Innmeldte kommentarerI prosessNormalNy egenskap og nye/endrede koder i fagområdet ArealressursI6 med flere fra tidligere STU2018-05-16 11:02
1095Innmeldte kommentarerI prosessNormalNye egenskaper tilknyttet fagområdet Biologisk mangfoldI6 med flere fra tidligere STU2018-05-16 09:09
1094Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalfeil ordvalgI6 med flere fra tidligere STU2018-05-03 11:12
1093Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalskrivefeilI6 med flere fra tidligere STU2018-05-03 11:00
1092Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalFeil i kap. 13.5I6 med flere fra tidligere STU2018-04-03 11:56
1091Innmeldte kommentarerI prosessNormalPotensielle tillegg til SOSI Biologisk mangfoldI6 med flere fra tidligere STU2018-03-16 10:32
1090Innmeldte kommentarerI prosessNormalrevisjon kodeliste målemetodeI6 med flere fra tidligere STU2018-02-15 12:04
1089Innmeldte kommentarerI prosessNormaldefinisjon feature typeI6 med flere fra tidligere STU2018-02-14 14:38
1088Innmeldte kommentarerI prosessNormalAssosiasjon mellom Kommune og SEFRAKminne2018-01-18 13:18
1087Innmeldte kommentarerI prosessNormalOppdateringsdato i SOSI_Fellesegenskaper2018-01-18 13:13
1086Innmeldte kommentarerI prosessNormalkonflikt mellom kodeliste kommunenummer og objekttype kommune (tilsvarende for fylker)I6 med flere fra tidligere STU2017-11-22 13:34
1085Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalmangler kobling til eksterne kodelisterKent Jonsrud2017-08-29 18:22
1084Innmeldte kommentarerI prosessNormaloverlappende krav om definisjonerI6 med flere fra tidligere STU2017-02-28 10:47
1083Innmeldte kommentarerI prosessNormalfeil i kravtekst - krav/19I6 med flere fra tidligere STU2017-02-21 11:51
1082Innmeldte kommentarerI prosessNormalfeil i kravtekst - req/uml/structureI6 med flere fra tidligere STU2017-02-21 11:01
1081Innmeldte kommentarerI prosessNormalidentiske krav og overlappende krav i standardenI6 med flere fra tidligere STU2017-01-18 12:01
1080Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalfeil eksempel i 12.1.1 og uklarhet ang. bruk av "utkast" som del av pakkenavnI6 med flere fra tidligere STU2017-01-10 13:19
1079Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalfeil i kravtekst - applikasjonsskjemapakkenavn vs. SOSI_kortnavnI6 med flere fra tidligere STU2016-11-22 09:49
1078Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalInnspill til SOSI - FDVU-dokumentasjonI6 med flere fra tidligere STU2016-11-21 09:57

1 2 3 ... 7 (1-25/170) Pr. side: 25, 50, 100

Eksporter til Atom CSV PDF