Saker

Filtre

Bruk Nullstill

Toggle_check # Sakstype Status Prioritet Emne Tildelt til Oppdatert
1092Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalFeil i kap. 13.5I6 med flere fra tidligere STU2018-04-03 11:56
1091Innmeldte kommentarerI prosessNormalPotensielle tillegg til SOSI Biologisk mangfoldI6 med flere fra tidligere STU2018-03-16 10:32
1090Innmeldte kommentarerI prosessNormalrevisjon kodeliste målemetodeI6 med flere fra tidligere STU2018-02-15 12:04
1089Innmeldte kommentarerI prosessNormaldefinisjon feature typeI6 med flere fra tidligere STU2018-02-14 14:38
1088Innmeldte kommentarerI prosessNormalAssosiasjon mellom Kommune og SEFRAKminne2018-01-18 13:18
1087Innmeldte kommentarerI prosessNormalOppdateringsdato i SOSI_Fellesegenskaper2018-01-18 13:13
1086Innmeldte kommentarerI prosessNormalkonflikt mellom kodeliste kommunenummer og objekttype kommune (tilsvarende for fylker)I6 med flere fra tidligere STU2017-11-22 13:34
1085Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalmangler kobling til eksterne kodelisterKent Jonsrud2017-08-29 18:22
1084Innmeldte kommentarerI prosessNormaloverlappende krav om definisjonerI6 med flere fra tidligere STU2017-02-28 10:47
1083Innmeldte kommentarerI prosessNormalfeil i kravtekst - krav/19I6 med flere fra tidligere STU2017-02-21 11:51
1082Innmeldte kommentarerI prosessNormalfeil i kravtekst - req/uml/structureI6 med flere fra tidligere STU2017-02-21 11:01
1081Innmeldte kommentarerI prosessNormalidentiske krav og overlappende krav i standardenI6 med flere fra tidligere STU2017-01-18 12:01
1080Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalfeil eksempel i 12.1.1 og uklarhet ang. bruk av "utkast" som del av pakkenavnI6 med flere fra tidligere STU2017-01-10 13:19
1079Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalfeil i kravtekst - applikasjonsskjemapakkenavn vs. SOSI_kortnavnI6 med flere fra tidligere STU2016-11-22 09:49
1078Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalInnspill til SOSI - FDVU-dokumentasjonI6 med flere fra tidligere STU2016-11-21 09:57
1077Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalInnspill til SOSI - FDVU-dokumentasjonI6 med flere fra tidligere STU2016-11-21 09:57
1076Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalfeil i kommunenummerliste fra 4.5I6 med flere fra tidligere STU2016-11-01 11:46
1075Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalBlomst vs. Blomsterbeplantning og hva skal den være subtype avI6 med flere fra tidligere STU2016-10-28 16:29
1074Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormaloverlapp av krav i standardenI6 med flere fra tidligere STU2016-10-27 09:34
1073Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalharmoniseringsbehov av diverse kodelister som omhandler fundamenttyperI6 med flere fra tidligere STU2016-10-11 14:53
1072Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalnavneendring kodeliste MaterialeI6 med flere fra tidligere STU2016-10-11 13:27
1071Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalKodelisteverdier i henhold til navnereglerI6 med flere fra tidligere STU2016-12-09 11:42
1070Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalenumeration med måneder i landskapsarkitektur/generelle typerI6 med flere fra tidligere STU2016-09-15 15:46
1069Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalProduktinformasjon - harmonisering Ledning 4.6 med Landskapsarkitektur 5.0Kent Jonsrud2016-09-13 09:53
1068Innmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalmotsigende krav i standardenI6 med flere fra tidligere STU2016-08-25 14:00

1 2 3 ... 7 (1-25/160) Pr. side: 25, 50, 100

Eksporter til Atom CSV PDF