Project

General

Profile

Activity

From 2021-06-08 to 2021-07-07

2021-07-07

14:45 Innmeldte kommentarer #1137 (Tilbakemelding): "høring" bør være lovlig verdi for SOSI_modellstatus
Ref. melding av Geir Myhr Øien på Teams ifm. FKB-revisjon/NRL-revisjon (07.07.2021):
[10:25] Geir Myhr Øien
L...
Magnus Karge
 

Also available in: Atom