Project

General

Profile

Activity

From 2021-04-01 to 2021-04-30

2021-04-30

14:29 Innmeldte kommentarer #1136 (Tilbakemelding): [/krav/visualisering] i Regler for UML-modellering 5.0/5.1 er for streng
kravet innebærer at også kodelister (som kan ha mye innhold og som det kan finnes mange av i en modell) skal vises i ... Magnus Karge
 

Also available in: Atom