Project

General

Profile

Activity

From 2021-02-22 to 2021-03-23

2021-03-23

11:37 Innmeldte kommentarer #1060: SOSI ledning
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Vann som foregår for tiden Magnus Karge
11:34 Innmeldte kommentarer #39: SOSI_Objekt/Registrerings-versjon omdøpes til Etableringsversjon
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del som foregår for tiden Magnus Karge
11:33 Innmeldte kommentarer #1011: Innføring av Undertype som del av datatypen Registreringsversjon
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del som foregår for tiden Magnus Karge
11:28 Innmeldte kommentarer #140 (I prosess): Forslag til nye objekttyper fra FKB
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden Magnus Karge
11:24 Innmeldte kommentarer #161 (I prosess): Nye objekttyper foreslått i Bygninger
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden Magnus Karge
11:23 Innmeldte kommentarer #183 (I prosess): Behov for en egen objekttype for Trekkum
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Ledning som foregår for tiden Magnus Karge
11:14 Innmeldte kommentarer #212 (I prosess): Ønske om endret forklaringstekst i kodelisten til KARTREG. under Dvs.
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden Magnus Karge
11:13 Innmeldte kommentarer #213 (I prosess): Ønsker at FiktivAvgrensningForAnlegg også skal kunne avgrense Bru
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden Magnus Karge
11:11 Innmeldte kommentarer #226 (I prosess): Avgrensning av Bru med FiktivAvgrensningForAnlegg
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Bygg som foregår for tiden Magnus Karge
11:09 Innmeldte kommentarer #227 (I prosess): Kompkatifisering av ..REGISTRERINGSVERSJON
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del som foregår for tiden Magnus Karge
11:05 Innmeldte kommentarer #1004 (I prosess): Bedre forklaring til målemetodekodelista
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del som foregår for tiden Magnus Karge
11:01 Innmeldte kommentarer #1005 (I prosess): Endring i SOSI del 1
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del som foregår for tiden Magnus Karge
10:58 Innmeldte kommentarer #1018: Behov for justeringer SOSI Vegnett (4.5.1, 4.6, 5.0?)
vurderes ifb. med revisjon av FKB-TraktorvegSti som foregår for tiden Magnus Karge
10:56 Innmeldte kommentarer #1019: Endringer i SOSI del 2 fra behov ved innføring av FKB-TraktorvegSti 4.5
vurderes ifb. med revisjon av FKB-TraktorvegSti som foregår for tiden Magnus Karge
10:53 Innmeldte kommentarer #1044: målemetoder - ønske om nye
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del der det vurderes en omstrukturering av hele kodeliste "målemetode" for... Magnus Karge
10:49 Innmeldte kommentarer #1050: innspill fra GEOVEKST ledningsdata arbeidsgruppe til SOSI referansegruppe 1 vedrørende behovet for innføring av unike identifikatorer i SOSI
vurderes ifb. med revisjon av FKB-Ledning som foregår for tiden Magnus Karge
10:44 Innmeldte kommentarer #1076 (Besluttet): feil i kommunenummerliste fra 4.5
ble ryddet opp i desember 2016 Magnus Karge
10:38 Innmeldte kommentarer #1096 (Tilbakemelding): Ny egenskap og nye/endrede koder i fagområdet Arealressurs
Magnus Karge
10:35 Innmeldte kommentarer #1098: Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Vegnett
kan bli løst gjennom revisjon av FKB-traktorvegSti som foregår for tiden Magnus Karge
10:30 Innmeldte kommentarer #1101: Nye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Bygninger
kan bli løst gjennom revisjon av FKB-bygg som foregår for tiden Magnus Karge
10:09 Innmeldte kommentarer #1133 (I prosess): dårlige definisjoner av kodene i kodelista Synbarhet
FKB-revisjonsprosjekt jobber med endringer av flere kodelister bl.a. denne. Beslutning fra dette prosjektet bør påvir... Magnus Karge
 

Also available in: Atom