Project

General

Profile

Activity

From 2020-10-13 to 2020-11-11

2020-11-11

10:03 Innmeldte kommentarer #1134 (Tilbakemelding): kreve dokumentasjon av brukstilfeller og fjerne godkjenningsprosess fra standarden
Det bør vurderes å gjøre dokumentasjon av brukstilfeller påkrevd. ISO 19131:2020 Ed. 2 inneholder elementer rundt dou... Magnus Karge

2020-10-29

11:03 Innmeldte kommentarer #1133 (I prosess): dårlige definisjoner av kodene i kodelista Synbarhet
Ref. diskusjon under FKB-prosjektmøtet 29.10.2020:
Kodeliste Synbarhet i kap. 11.6.1 SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_O...
Magnus Karge
 

Also available in: Atom