Project

General

Profile

Activity

From 2020-09-30 to 2020-10-29

2020-10-29

11:03 Innmeldte kommentarer #1133 (I prosess): dårlige definisjoner av kodene i kodelista Synbarhet
Ref. diskusjon under FKB-prosjektmøtet 29.10.2020:
Kodeliste Synbarhet i kap. 11.6.1 SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_O...
Magnus Karge
 

Also available in: Atom