Project

General

Profile

Activity

From 2020-08-30 to 2020-09-28

2020-09-28

11:14 Innmeldte kommentarer #1132: innspill til endring av punkt 6.4 i Satellittbasert posisjonsbestemmelse
Gjør oppmerksom på at Espen Brandshaug sendte forslaget i forbindelse med sin rolle i NITO sin faggruppe for Geomatikk. Magnus Karge
11:07 Innmeldte kommentarer #1132 (Tilbakemelding): innspill til endring av punkt 6.4 i Satellittbasert posisjonsbestemmelse
Se vedlagt forslag fra Moss kommune v/Espen Brandshaug. Magnus Karge

2020-09-22

09:02 Innmeldte kommentarer #1131 (Tilbakemelding): uklar definisjon for akser x, y, z
xyz i standarden forstås som øst, nord, høyde, men det kommer ikke tydelig fram i en egen definisjon. Dette bør tas m... Magnus Karge

2020-09-16

11:54 Innmeldte kommentarer #1130: feil navn i standarden
Har lastet opp standarddokumentet med kommentarer fra Anne Kristine Eira Utsi. Kommentarene gjelder navnene som avvik... Magnus Karge

2020-09-15

16:19 Innmeldte kommentarer #1130 (Tilbakemelding): feil navn i standarden
I standarden Reindrift 4.1 er det brukt navnet "Tromsa" (i kodeliste ReinbeiteområdeID). Det er vedtatt at det skal b... Magnus Karge
16:08 Innmeldte kommentarer #1129 (Tilbakemelding): feil i SOSI-formatprofil
Dette gjelder kap. 13 i standarden SOSI - Regler for UML-modellering 5.1. Spesielt gjelder dette figur 13.1 og 13.2
...
Magnus Karge
 

Also available in: Atom