Project

General

Profile

Activity

From 2020-08-24 to 2020-09-22

2020-09-22

09:02 Innmeldte kommentarer #1131 (Tilbakemelding): uklar definisjon for akser x, y, z
xyz i standarden forstås som øst, nord, høyde, men det kommer ikke tydelig fram i en egen definisjon. Dette bør tas m... Magnus Karge

2020-09-16

11:54 Innmeldte kommentarer #1130: feil navn i standarden
Har lastet opp standarddokumentet med kommentarer fra Anne Kristine Eira Utsi. Kommentarene gjelder navnene som avvik... Magnus Karge

2020-09-15

16:19 Innmeldte kommentarer #1130 (Tilbakemelding): feil navn i standarden
I standarden Reindrift 4.1 er det brukt navnet "Tromsa" (i kodeliste ReinbeiteområdeID). Det er vedtatt at det skal b... Magnus Karge
16:08 Innmeldte kommentarer #1129 (Tilbakemelding): feil i SOSI-formatprofil
Dette gjelder kap. 13 i standarden SOSI - Regler for UML-modellering 5.1. Spesielt gjelder dette figur 13.1 og 13.2
...
Magnus Karge

2020-08-27

09:44 Innmeldte kommentarer #1128 (I prosess): Regler for UML-modellering, mer enn en stereotype
Vi burde legge til noe som sier at man bare skal bruke én av de lovlige stereotypene.
Uansett hvor lite mening det...
Tore Johnsen
 

Also available in: Atom