Project

General

Profile

Activity

From 2020-08-17 to 2020-09-15

2020-09-15

16:19 Innmeldte kommentarer #1130 (Tilbakemelding): feil navn i standarden
I standarden Reindrift 4.1 er det brukt navnet "Tromsa" (i kodeliste ReinbeiteområdeID). Det er vedtatt at det skal b... Magnus Karge
16:08 Innmeldte kommentarer #1129 (Tilbakemelding): feil i SOSI-formatprofil
Dette gjelder kap. 13 i standarden SOSI - Regler for UML-modellering 5.1. Spesielt gjelder dette figur 13.1 og 13.2
...
Magnus Karge

2020-08-27

09:44 Innmeldte kommentarer #1128 (I prosess): Regler for UML-modellering, mer enn en stereotype
Vi burde legge til noe som sier at man bare skal bruke én av de lovlige stereotypene.
Uansett hvor lite mening det...
Tore Johnsen

2020-08-19

16:19 Innmeldte kommentarer #1127 (Tilbakemelding): eksterne avhengigheter på produktspesifikasjonsnivå
Standarden bør tillate muligheten til modellering med eksterne avhengigheter på alle nivåer (del 1, del 2, del 3). I ... Magnus Karge
 

Also available in: Atom