Project

General

Profile

Activity

From 2020-07-29 to 2020-08-27

2020-08-27

09:44 Innmeldte kommentarer #1128 (I prosess): Regler for UML-modellering, mer enn en stereotype
Vi burde legge til noe som sier at man bare skal bruke én av de lovlige stereotypene.
Uansett hvor lite mening det...
Tore Johnsen

2020-08-19

16:19 Innmeldte kommentarer #1127 (Tilbakemelding): eksterne avhengigheter på produktspesifikasjonsnivå
Standarden bør tillate muligheten til modellering med eksterne avhengigheter på alle nivåer (del 1, del 2, del 3). I ... Magnus Karge
 

Also available in: Atom