Project

General

Profile

Activity

From 2020-07-21 to 2020-08-19

2020-08-19

16:19 Innmeldte kommentarer #1127 (Tilbakemelding): eksterne avhengigheter på produktspesifikasjonsnivå
Standarden bør tillate muligheten til modellering med eksterne avhengigheter på alle nivåer (del 1, del 2, del 3). I ... Magnus Karge
 

Also available in: Atom