Project

General

Profile

Activity

From 2020-06-16 to 2020-07-15

2020-07-15

11:51 Innmeldte kommentarer #1125 (Tilbakemelding): feil referanse til ISO 19135
I versjon 5.1 av SOSI Regler for UML-modellering finnes det en normativ referanse til "NS-EN ISO 19135-1: 20xx".
A...
Magnus Karge
09:18 Innmeldte kommentarer #1124 (I prosess): req/uml/attribute i Regler for UML-modellering
side 74 i Regler for UML-modllering 5.1
Det er 2 x req/uml/attribute, mulig at de skulle vært i en og samme books.
Tore Johnsen

2020-07-14

15:58 Innmeldte kommentarer #1123 (Tilbakemelding): bedre forklaring i kravtekst for alle kravene som er tilknyttet GFM
I kap. 11.4.2 har vi flere krav som er overført fra 19109. Eksempler på det er /req/uml/operation, /req/general/opera... Magnus Karge
11:58 Innmeldte kommentarer #1121: presisering av SOSI-UML-profil
SOSI Basisstandard kan være en tredje kandidat til enumeration.
Ev. revurdere navn til taggen: Abstraksjonsnivå/im...
Magnus Karge
11:40 Innmeldte kommentarer #1122 (Tilbakemelding): for streng formulering av req/spatial/object
Kravtekst i req/spatial/object (versjon 5.1 egler for UML-modellering) viser stor avvik fra originalen i ISO samtidi... Magnus Karge

2020-07-13

15:59 Innmeldte kommentarer #1121 (Tilbakemelding): presisering av SOSI-UML-profil
Profilen definerer i versjon 5.1 en tagged value SOSI_spesifikasjonstype for applikasjonsskjemaer (figur 13.1). Denne... Magnus Karge

2020-06-30

13:36 Innmeldte kommentarer #1120 (Tilbakemelding): avledede egenskaper i UML-modeller
Viser til kap. 10.1.2. i standarden der avledede egenskaper er nevnt. Her er det behov for mer utdypende informasjon ... Magnus Karge
 

Also available in: Atom