Project

General

Profile

Activity

From 2020-06-14 to 2020-07-13

2020-07-13

15:59 Innmeldte kommentarer #1121 (Tilbakemelding): presisering av SOSI-UML-profil
Profilen definerer i versjon 5.1 en tagged value SOSI_spesifikasjonstype for applikasjonsskjemaer (figur 13.1). Denne... Magnus Karge

2020-06-30

13:36 Innmeldte kommentarer #1120 (Tilbakemelding): avledede egenskaper i UML-modeller
Viser til kap. 10.1.2. i standarden der avledede egenskaper er nevnt. Her er det behov for mer utdypende informasjon ... Magnus Karge
 

Also available in: Atom