Project

General

Profile

Activity

From 2020-06-01 to 2020-06-30

2020-06-30

13:36 Innmeldte kommentarer #1120 (Tilbakemelding): avledede egenskaper i UML-modeller
Viser til kap. 10.1.2. i standarden der avledede egenskaper er nevnt. Her er det behov for mer utdypende informasjon ... Magnus Karge
 

Also available in: Atom