Project

General

Profile

Activity

From 2020-04-19 to 2020-05-18

2020-05-18

13:07 Innmeldte kommentarer #1119 (I prosess): underspesifisert modellering av basistyper
krav/22 i Regler for UML-modellering 5.1 beskriver basistyper som skal benyttes.
Det som ikke er spesifisert, er h...
Magnus Karge
 

Also available in: Atom