Project

General

Profile

Activity

From 2019-12-10 to 2020-01-08

2020-01-08

13:18 Innmeldte kommentarer #1117 (Tilbakemelding): behov for å kunne angi referanser i en produktspesifikasjon
En produktspesifikasjon bør ha to typer referanser.
1. Referanse til standarden som legges til grunn for utforming a...
Magnus Karge
 

Also available in: Atom