Project

General

Profile

Activity

From 2019-03-18 to 2019-04-16

2019-04-16

12:05 Innmeldte kommentarer #1116 (Tilbakemelding): SOSI_Modellstatus i SOSI-modellregister
Gjelder krav/SOSI_modellregister/applikasjonsskjema/status.
Det må spesifiseres hvilke applikasjonsskjemapakker so...
Magnus Karge
11:42 Innmeldte kommentarer #1115 (Tilbakemelding): revurder alle setninger med "skal"
Noen steder er skal brukt som i en kravboks. Dette bør unngås i 5.1-versjonen samtidig at det bør vurderes å formater... Magnus Karge
 

Also available in: Atom