Project

General

Profile

Activity

From 2019-02-13 to 2019-03-14

2019-03-14

10:35 Innmeldte kommentarer #1114 (I prosess): krav 17 trenger en omformulering
Krav 17 omtaler applikasjonsskjemapakker. Samtidig er kravet en del av kap. 10 i standarden som "speiler" innholdet i... Magnus Karge
 

Also available in: Atom